Twee... een simpel cijfer.
Een getal zo klein.
Maar wat zou de wereld zonder tweeën zijn?
Alles in het leven heeft twee zijden.
Zo is er donker maar ook licht.
Zo zijn er goede maar ook slechte tijden.
Twee wordt geassocieerd met evenwicht.
Een vogel kan niet vliegen met één vleugel.
Een mens niet lopen met één been.
Geen paard is te mennen met één teugel.
Twee is meer dan één plus één.
Twee mensen hebben elkaar gevonden.
Twee mensen zullen samen verder gaan.
Twee mensen worden in de echt verbonden.
Om er met zijn tweeën voor te gaan.
Twee mensen wisselen ringen.
Samen één en heel erg sterk.
Sterker dan twee enkelingen.
Mentaal en ook in het alledaagse werk.
Met twee ogen zullen ze geluk aanschouwen.
Met twee handen zorgen gaan.
Met twee oren naar elkaar luisteren.
Steeds elkaar met raad terzijde staan.
Twee mensen tot één paar verbonden.
Nu al zijn ze meer dan twee.
Twee, een simpel cijfer, een getal zo klein.
Toch zou er zonder twee geen toekomst zijn.